Aktuális

Kedves Egyesületi Tagok!

2014. május 20-án kedden 19 órai kezdettel összehívom a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület Taggyűlését!

Helyszín: Dugonics András Piarista Gimnázium (Szeged, Bálint Sándor u. 14.) II. emeleti díszterme.

Napirendi pontok:

 1. Az egyesület éves beszámolójának megtárgyalása, egyszerű többséggel történő elfogadása.
 2. Alapszabály szerint - a 3 év lejárta után a vezető tisztségviselők - az Elnökség tagjainak és az elnök titkos szavazással történő megválasztása.
 3. Az új elnökség tagjait Határozatban nyilvánosságra kell hozni.
 4. Egyéb.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja 2014. május 20. 19:30 óra, helyszín ugyanott.
A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlés nyilvános.  Kérem a tagokat, hogy aktív részvételükkel továbbra is támogassák az egyesületi munkát!

Zsigmond József
elnök

„...mutassatok utat...” VIII. Kovács Zoltán Emlékest

„...mutassatok utat...” VIII. Kovács Zoltán Emlékest
népzenei és néptáncgála
2014. május 16. 19 óra

IH Rendezvényközpont, Szeged
Az est védnöke Dr. Felföldi László néprajzkutató!

Vendég előadók:
Berecz István – a 2012-es „Fölszállott a Páva” szólótánc kategória győztese,

Szokolay Dongó Balázs – furulya-, szopránszakszofon-, duda- és tárogató művész

Föllépők:

 • Gubanc Néptáncegyüttes, Horgos
 • Ördögtérgye Néptáncegyüttes, Kolozsvár
 • Délikert-Möndöngő Táncegyüttes, Szeged
 • Kankalin Néptáncegyüttes, Hódmezővásárhely
 • Szeged Táncegyüttes
 • Üllési Fonó Néptáncegyüttes
 • Cuháré Táncműhely

Zenekarok:

 • Rozsdamaró Zenekar
 • Kender Zenekar
 • Korinda Zenekar
 • Ménkű Banda
 • Tisza Banda
 • Véka Zenekar

Föllépnek tavalyi pályázatunk díjazottjai és a Piarista Mester Tanoda Népzenei Kamaraműhely

Az est jótékonysági jellegű! A bevételt pályázat útján osztjuk ki Szegeden tanuló, népzenével, néptánccal foglalkozó 12-16 éves diákok között.

A műsor után táncházat tartunk a Rozsdamaró Zenekar vezetésével.

Jegyek elővételben 600.-, az előadás napján 900.- forintért az IH Rendezvényközpontban kaphatók.

Pályázat

A CUHÁRÉ Kulturális Közhasznú Egyesület (Szeged, Lomnici u. 3.) pályázatot hirdet magyar néptánccal, népi énekléssel, hangszeres népzenével foglalkozó fiatalok számára.

 

A pályázat célja:

Jelen pályázat a magyar néptánccal, népi énekléssel, népzenével foglalkozó fiatalok tevékenységét segítő anyagi támogatás.

 

További adatok letölthetők a lap alján található linkről, vagy innen: pályázati felhívás

Határidő. 2014.05.05.

Kedves Egyesületi Tagok!

2014. január 9-én csütörtökön 19 órai kezdettel összehívom a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület rendkívüli Közgyűlését!

Helyszín: Dugonics András Piarista Gimnázium (Szeged, Bálint Sándor u. 14.) II. emeleti díszterme.
A rendkívüli Közgyűlés indoka a Szegedi Törvényszék 11.Pk.60.175/2006/16. számú végzése, melyben az alábbi (30 napon belül teljesítendő) felhívást kaptuk.

 

Az alapszabály módosítása szükséges a következők miatt:

Az alapszabálynak tartalmaznia kell, hogy az egyesület a céljai megvalósítása érdekében milyen közhasznú tevékenységeket folytat, ezeket a közhasznú tevékenységeket mely közfeladathoz kapcsolódva végzi, és e közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek írják elő. Erre figyelemmel az alapszabályban meg kell jelölni, azt a konkrét „ágazati jogszabályt" és azon belül a konkrét szakaszt, amely a szervezet által végzett tevékenységet közfeladatnak nyilvánítja.

 

Amennyiben az alapszabály a fentiek szerint módosításra kerül, csatolja az erről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.

Napirendi pontok:

 1. Alapszabály módosítás,
 2. 2014. első félév időszerű kérdései,
 3. Egyéb.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja 2014. január 9. 19:30 óra, helyszín ugyanott. A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés nyilvános. Kérem a tagokat, hogy aktív részvételükkel továbbra is támogassák az egyesületi munkát!

Zsigmond József
elnök

Ünnepek

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog Új Esztendőt kívánunk mindenkinek! 
Egyúttal megköszönjük valamennyi támogatónk, valamint a zenészek, táncosok, egyesületi tagok kitartó, egész éves munkáját!

A Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület elnöksége:

Dr. Almási Tímea, Szászné Medvegy Veronika, Kalmár Gergely, Zsigmond József

Oldalak