Aktuális

Rendkívüli online Taggyűlés

Kedves Egyesületi Tagok!

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos veszélyhelyzetre való tekintettel - a jogszabályi lehetőségekkel összhangban - a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület 2021. évi májusi tervezett Közgyűlésének (Taggyűlésének) személyes részvétellel történő megtartására előreláthatóan 2021. május 31-ig nincs lehetőségünk.
Mivel 2021. május 31-ig a törvényes működés fenntartásához meg kell hoznunk a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló formális döntéseket, ezért  

a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület Alapszabálya értelmében rendkívüli online taggyűlést hívok össze 2021.05.30-án 19:00 órai kezdettel!

A Taggyűlés nyilvános! Szavazati joga csak a tagoknak van.

A Taggyűlés online kapcsolatának részletei:
Zoom-meetinghez a belépési adatok:

https://us02web.zoom.us/j/84754334981?pwd=Ny9zZE1Ca2NCRFdkVHZpU25DSXNZZz09

Meeting ID: 847 5433 4981
Passcode: rd86mE

Amennyiben a meghirdetett online taggyűlés nem lesz határozatképes, úgy - élve a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet adta jogszabályi lehetőséggel - a legfőbb szerv (Közgyűlés) helyett az Egyesület elnöksége dönt az Egyesület működőképességének fenntartásához szükséges, az "észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyek" (azaz a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása és a közhasznúsági jelentés elfogadása) tárgykörébe tartozó ügyekről.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja 2021.05.30. 19 óra 20 perc.  

A veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetését követően a szabályozásnak megfelelő mielőbbi időpontban szándékunkban áll egy személyes részvétellel történő Közgyűlés megtartása is. Ennek időpontjáról értesítést küldünk tagságunknak.

Köszönettel:
Zsigmond József János
elnök

Taggyűlés

Kedves Egyesületi Tagok!

2021. február 12-én 19:30 órai kezdettel összehívom a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület taggyűlését (közgyűlését)!

A taggyűlésre a Szegedi Törvényszék 16.Pk.60.175/2006/39. számú végzésében való elrendelése miatt van szükség, melyben előírja az Alapszabály módosítását, összhangban a 2013. évi V. törvénnyel (Ptk.).

A taggyűlés online történik, az alábbiakban megadott zoom applikációval. A megadott linkhez történő csatlakozással a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított.

Bekapcsolódás ezzel: Google Meet

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81144448662?pwd=R0Z6MCtjeVQzQ0swUjNyMHZxTEViUT09

Meeting ID: 811 4444 8662
Passcode: 510519

Napirendi pontok:

1. Alapszabály módosítása a fentiek figyelembe vételével

2. A 2020.12.14-én tartott taggyűlés jegyzőkönyvében foglatak ismételt elfogadása

3. Egyéb

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja 2021. február 12. 20:00 óra.

A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés nyilvános. Szavazati joga a tagoknak van. Kérem a tagokat, hogy aktív részvételükkel továbbra is támogassák az egyesületi munkát!

Zsigmond József János
elnök

Taggyűlés

Kedves Egyesületi Tagok!

2020. december 14-én, hétfőn 19:00 órai kezdettel összehívom a Cuháré Kulturális Közhasznú Egyesület évi rendes, valamint egyúttal tisztújító Taggyűlését (Közgyűlését)!
Helyszín: online, Zoom applikációval.

A bejelentkezési link:

https://us02web.zoom.us/j/4221670204?pwd=QWhoR1VPUkJtQ09ESmpPbHM3Q3FKQT0...

Csatlakozási információ: Bekapcsolódás ezzel: Google Meet  https://meet.google.com/ejy-qbor-bpd

Meeting ID: 422 167 0204
Passcode: 6u2rVh

Napirendi pontok:

  1. Számviteli és közhasznúsági jelentés, valamint beszámoló a 2019/2020 évről;
  2. Pályázatok beszámolói (beadott, elbírált, folyamatban lévő);
  3. Tisztségviselők megválasztása az Alapszabály szerint a következő 3 évre;
  4. Alapszabály módosítása;
  5. A következő évad célkitűzései, tervezett feladatok, programok megvitatása, elfogadása a Táncműhely, Népművelő Műhely és Népzenei Műhely vonatkozásában;
  6. Egyéb.

Határozatképtelenség esetén az ismételt közgyűlés időpontja 2020. december 14. 19:20 óra.

A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlés nyilvános. Szavazati joga a tagoknak van. Kérem a tagokat, hogy aktív részvételükkel továbbra is támogassák az egyesületi munkát!

Zsigmond József János
elnök

Próbák

Kedves Egyesületi Tagok!

A "Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről" kormányrendelet értelmében valamennyi csoportunk próbája - újabb intézkedésig - elmarad!

Vigyázzunk egymásra!

A próbák helye, ideje

A Cuháré Táncműhely csoportjainak próbái és helyszíne:

Haladó csoport: csütörtökönként 19-21:30-ig. 
Próbavezető: Both József, a Népművészet Ifjú Mestere táncos.
Első próba szeptember 10.
Helyszín: Dózsa u. 2. szám alagsora (Deutsch-palota), a volt Hóra próbaterme.

Utánpótlás csoport: keddenként 19-21:30-ig.
Táncot tanít Csókási Imre és Barta Csilla.
Első próba szeptember 8.
Helyszín: IH Rendezvényközpont Tisza terem

Cuháré Süvölvények - "gimis" csoport, csütörtökönként 17-19 óráig.
Próbavezető: Csókási Imre és Szathmáry Éva.
Első próba szeptember 10.
Helyszín: Dózsa u. 2. szám alagsora (Deutsch-palota), a volt Hóra próbaterme.

A kormányrendelet értelmében a vírushelyzet miatt a Piarista Gimnáziumban nem tarthatunk próbákat (mindaddig, amíg egyéb rendelkezés nem lép érvénybe).

 

Oldalak